autentificare cu OpenID
Decret-lege privind instituirea Comisiei naționale pentru rezolvarea sesizărilor și doleanțelor cetățenilor
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Luând în considerare multiplele dificultăți prin care trece populația de pe urma moștenirii dezastruoase lăsate de dictatură,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Se instituie o comisie națională pentru rezolvarea sesizărilor și doleanțelor tuturor cetățenilor țării care au fost victime ale dictaturii.

Această comisie funcționează direct sub conducerea Frontului Salvării Naționale.