autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi ale Editurii Fundației Culturale Române
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
  • contrasemnat: Ministrul culturii, Ludovic Spiess
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data hotărârii se suplimentează numărul de posturi ale Editurii Fundației Culturale Române cu 5 posturi.

Art. 2. - Cheltuielile de personal necesare pentru posturile suplimentare se acoperă din venituri proprii.