autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea în structura Ministerului Sănătății a Unității de coordonare a proiectului „Reabilitarea sănătății în România"
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul sănătății, Mircea Maiorescu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Pe data prezentei hotărâri se înființează, în structura organizatorică a Ministerului Sănătății, Unitatea de coordonare a proiectului „Reabilitarea sănătății în România”, care va funcționa cu 4 posturi de inspectori de specialitate gradul I sau II, din care 1 director.