autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui senator
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 145 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Gelu Voican-Voiculescu, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 10 Buzău, ca urmare a trecerii sale în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și declară vacant locul de senator deținut de acesta.