autentificare cu OpenID
Decret-lege pentru modificarea articolului 50 din Decretul nr. 207/1976 privind răspunderea materială a militarilor
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Articolul 50 din Decretul nr. 207 din 5 iulie 1976 privind răspunderea materială a militarilor, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 269/1980, se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 50. - Ministrul apărării naționale și ministrul de interne stabilesc prin instrucțiuni, cu avizul Ministerului Finanțelor, regulile de scădere a bunurilor materiale consumate sau uzate în procesul pregătirii de luptă sau altor activități, declasarea și casarea materialelor, scăderea pierderilor din rebuturi, precum și scăzămintele procentuale pentru pierderile determinate de perisabilități, transport, depozitare, conservare, manipulare, transformarea și modul în care se aplică aceste scăzăminte.”