autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea mandatelor unor deputați
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 71 alin. final din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, al art. 159 din Regulamentul Camerei Deputaților și având în vedere Raportul Comisiei de validare,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatele următorilor deputați:

  1. Mitișor Dorin - Circumscripția electorală nr. 12 Călărași
  2. Căileanu Tiberius - Circumscripția electorală nr. 13 Cluj.