autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui senator
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 145 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Ionel V. Săndulescu, aparținând Grupului parlamentar al Partidului Național Liberal, Circumscripția electorală nr. 41 București, în prezent secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, și declară vacant locul de senator deținut de acesta.