autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri referitoare la stabilirea tarifelor de transport persoane cu metroul și pe calea ferată
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul transporturilor, Traian Băsescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Începând cu data de 14 martie 1992, tariful de transport persoane cu metroul este de 10 lei pentru o călătorie, indiferent de relația de transport.

Plusurile de venituri rezultate din aplicarea tarifului prevăzut la alin. 1 se folosesc exclusiv pentru repararea și modernizarea echipamentelor, materialelor și aparaturii necesare asigurării condițiilor de siguranță a traficului.

Diferența dintre venituri și costurile justificate economic se acoperă de la bugetul de stat.

Art. 2. - Începând cu data prezentei hotărâri, competența stabilirii tarifelor de transport călători cu metroul și pe calea ferată revine Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Economiei și Finanțelor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziții contrare își încetează aplicabilitatea.