autentificare cu OpenID
Decret-lege privind abrogarea unor acte normative
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

În scopul înlăturării din legislație a unor reglementări emise de vechiul regim dictatorial referitoare la asigurarea de condiții excepționale de transport feroviar pentru fostul dictator și familia sa, precum și în vederea eliminării acelor acte normative care impuneau condiții de muncă forțată ori discriminatorii pentru militarii din forțele noastre armate,

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Articol unic. - Sunt și rămân abrogate următoarele acte normative:

  1. Decretul nr. 70 din 7 martie 1978 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, pregătirea și executarea transporturilor feroviare de importanță excepțională.
  2. Decretul nr. 35 din 25 ianuarie 1979 privind acordarea burselor pentru elevii cursurilor și școlilor militare ale Ministerului Apărării Naționale și ale Ministerului de Interne.
  3. Decretul nr. 108 din 22 aprilie 1981 privind drepturile personalului care participă la organizarea, pregătirea și executarea zborurilor de importanță excepțională.
  4. Decretul nr. 9 din 12 ianuarie 1983 privind drepturile ce se acordă soldaților și gradaților rezerviști concentrați pentru executarea de lucrări în economia națională.
  5. Decretul nr. 210 din 29 august 1987 privind unele măsuri în legătură cu realizarea lucrărilor de construcții la obiectivul „Casa Republicii”.
  6. Decretul nr. 57 din 23 februarie 1988 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității de încărcare-descărcare și expediere a mărfurilor și eliminarea imobilizării mijloacelor de transport.