autentificare cu OpenID
Hotărâre privind exceptarea de taxe vamale a importurilor de zahăr rafinat
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se exceptează de la plata taxelor vamale de import zahărul rafinat, cuprins la poziția tarifară 1701.99, începând cu data prezentei hotărâri până la 31 decembrie 1992.