autentificare cu OpenID
Hotărâre privind trecerea Întreprinderii de comerț exterior „Carpați” în subordinea Ministerului Comerțului Exterior
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri Întreprinderea de comerț exterior „Carpați”, cu sediul în municipiul București, trece în subordinea Ministerului Comerțului Exterior, cu întreg activul și pasivul.

Art. 2. - Obiectul de activitate, structura organizatorică, precum și condițiile de desfășurare a activității întreprinderii, vor fi stabilite de ministrul comerțului exterior.

Art. 3. - Toate operațiunile de comerț exterior ale Întreprinderii de comerț exterior „Carpați” vor fi autorizate de Ministerul Comerțului Exterior, potrivit legii.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru modificarea corespunzătoare, în planul pe anul 1990, a indicatorilor economico-financiari corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.