autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea caracteristicilor principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Retehnologizarea abatajului frontal din stratul 17-18, blocul IX, panoul 4 Nord de la Exploatarea Minieră Valea de Brazi”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul tehnico-economic al obiectivului „Retehnologizarea abatajului frontal din stratul 17-18, blocul IX, panoul 4 Nord de la Exploatarea Minieră, Valea de Brazi”, conform anexei.

Art. 2. - Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza în cadrul surselor aprobate prin bugetul de stat pe anul 1992.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
pentru obiectivul de investiții „Retehnologizarea abatajului frontal din stratul 17-18, blocul IX, panoul 4 Nord de la Exploatarea Minieră Valea de Brazi”
Titular: Regia Autonomă a Huilei Petroșani
Beneficiar: Exploatarea Minieră Valea de Brazi
Amplasament: orașul Uricani, municipiul Petroșani, județul Hunedoara
Indicatori tehnico-economici: pe mină (nivel 1993)

A. Valoarea totală a investiției: 1.930 mil. lei, din care:

  • utilaje: 1.930 mil. lei
Capacitate: 450 mii tone/an
  • Valoarea anuală a producției-marfă: 1.890 mil. lei
  • Cheltuieli la 1.000 lei producție-marfă: 1.311 lei
  • Reducere a nivelului subvenției față de 1992: 659 mil. lei
  • Subvenție totală: 588 mil. lei

B. Din valoarea totală a investiției, se finanțează de la bugetul administrației de stat în anul 1992: 1.930 mil. lei, din care:

  • utilaje: 1.930 mil. lei

C. Durata de realizare a investiției: 6 luni

D. Locuri de muncă nou create: 59

Factori de risc

În contractul pentru achiziționarea utilajelor, instalațiilor și echipamentelor miniere, Regia Autonomă a Huilei Petroșani va prevedea clauze privind fiabilitatea acestora pentru o producție totală de 3 milioane tone.

Utilajele vor fi certificate din punct de vedere al antigrizutanței de către institutul de Securitate Minieră Petroșani.

Finanțarea investiției

Finanțarea investiției se va face din alocații bugetare, conform listelor de investiții aprobate conform legii.