autentificare cu OpenID
Decret privind trecerea în componența Ministerului Apărării Naționale a Departamentului securității statului și a altor organe din subordinea Ministerului de Interne
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu
Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret trec în componența Ministerului Apărării Naționale Departamentul securității statului, Comandamentul trupelor de securitate, împreună cu organele și unitățile din subordinea acestora. Sunt incluse în acestea structura, bugetul, personalul, armamentul, muniția, tehnica din dotare, fondurile fixe, precum și activul și pasivul din țară și din străinătate.

Pentru direcțiile, unitățile asimilate și serviciile comune, efectivele, tehnica, fondurile fixe, precum și bugetul, se defalcă proporțional cu atribuțiile pe care le îndeplinesc.

Art. 2. - La Ministerul de Interne rămân Inspectoratul general al miliției, Comandamentul pompierilor, Direcția generală a arhivelor statului și Direcția penitenciarelor, cu toate unitățile din subordinea acestora.

Pentru Direcția de pașapoarte, evidența străinilor și controlul trecerii frontierei de stat se va emite decret separat.

Art. 3. - Drepturile bănești și materiale ce se cuvin personalului militar și civil prevăzut la art. 1 vor fi asigurate de către Ministerul Apărării Naționale.

Art. 4. - Trupele de grăniceri se reintegrează în cadrul Ministerului Apărării Naționale.

Art. 5. - Ministerul Apărării Naționale va lua măsuri pentru stabilirea unei organizări unitare a tuturor unităților din componența sa potrivit atribuțiilor și sarcinilor ce-i revin acestui minister.

Art. 6. - Comitetul de Stat al Planificării și Gospodăririi Fondurilor Fixe și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici pe anul 1990 ai Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne.