autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui deputat
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituția României și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Murea Victor, deputat în Circumscripția electorală nr. 20 Gorj, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.