autentificare cu OpenID
Hotărâre privind negocierea retrocedării mărcilor vechi germane de fabrică sau de comerț ce aparțin statului român
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministerul Învățământului și Științei, Secretar de stat, Emil Tocaci
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul afacerilor externe, Adrian Năstase
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă negocierea condițiilor de retrocedare a mărcilor vechi germane de fabrică sau de comerț, transmise statului român prin efectul acordurilor internaționale încheiate după cel de-al doilea război mondial și al căror statut juridic a fost reglementat de art. 35 al Legii nr. 28/1967.

Art. 2. - Negocierea urmează a se realiza de către reprezentanții desemnați de: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, Ministerul Economiei și Finanțelor, Ministerul Comerțului și Turismului, Ministerul Afacerilor Externe, Banca Națională a României.

Coordonarea negocierilor se face de reprezentantul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

La negocieri vor participa, după caz, și reprezentanți ai unităților românești care utilizează mărci din categoria celor prevăzute la art. 1, prin câte o persoană abilitată să angajeze răspunderea fiecărei unități.

Art. 3. - Negocierile condițiilor de retrocedare se vor face adoptându-se soluțiile economice și/sau financiare cele mai avantajoase pentru statul român.

În cazul în care negocierile se finalizează prin încasare de sume, acestea se fac venit la rezerva valutară a statului.

Pentru mărcile aparținând unităților românești care le utilizează, acestea vor încasa contravaloarea în lei a valutei obținute.

Vechile mărci germane pot constitui obiectul unor contracte de investiții sau retehnologizări cu firme sau organizații germane interesate.

Art. 4. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data semnării.

Pe data prezentei hotărâri orice prevederi contrare se abrogă.