autentificare cu OpenID
Hotărâre privind validarea unor mandate de senatori
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 67 din Constituția României, precum și al art. 72 alin. 4 din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Se validează mandatele de senatori ale următoarelor persoane:

  • domnul Ion Rădăcină, în Circumscripția electorală nr. 17 Dolj;
  • doamna Maria Sanda Tătărescu-Negropontes, în Circumscripția electorală nr. 41 București.