autentificare cu OpenID
Decret-lege privind instituirea referendumului național
  • semnat: Președintele Consiliului Frontului Salvării Naționale, Ion Iliescu

Consiliul Frontului Salvării Naționale decretează:

Art. 1. - Pe data prezentului decret-lege se instituie referendumul național ca formă și mijloc de consultare și de exprimare a voinței suverane a poporului român în problemele fundamentale ale țării.

Art. 2. - Modul de organizare și de desfășurare a referendumului național, problemele fundamentale asupra cărora poporul român își va exprima voința sa suverană, precum și data desfășurării referendumului, urmează a se stabili prin decret-lege al Consiliului Frontului Salvării Naționale.