autentificare cu OpenID
Hotărâre privind exceptarea de taxe vamale a importurilor de furaje combinate
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul agriculturii și alimentației, Petru Mărculescu
  • contrasemnat: Ministrul comerțului și turismului, Constantin Fota
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se exceptează de la plata taxelor vamale de import preparatele de tipul celor folosite pentru hrana animalelor (furaje combinate), cuprinse la poziția tarifară nr. 2309, începând cu data prezentei hotărâri până la 31 decembrie 1992.