autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui senator
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu
În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 145 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotărăște:

Articol unic. - Senatul ia act de cererea de demisie prezentată de domnul senator Giurgea Nicolae, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, Circumscripția electorală nr. 40 Vrancea, în prezent președinte al Consiliului județean Vrancea, și declară vacant locul de senator deținut de acesta.