autentificare cu OpenID
Declarație
    notă: ''Această declarație a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 6 aprilie 1992.
  • semnat: p. Președintele Camerei Deputaților, Ionel Roman
Camera Deputaților, luând act de afirmațiile făcute în ședințele parlamentare de unii deputați privind părăsirea grupurilor parlamentare din care fac parte și de trecere la alte partide, care nu au obținut mandate la alegerile de la 20 mai l991, declară următoarele:

Potrivit legislației în vigoare, deputații pot avea numai calitatea de membri ai unui grup parlamentar sau de independenți, fiind exclusă posibilitatea reprezentării unor partide politice care nu au obținut mandate în urma alegerilor din anul 1990 sau care s-au înființat ulterior desfășurării acestora.

Atitudinea unor deputați, care părăsesc grupurile parlamentare pentru a susține platforme politice ale unor partide care nu au participat în competiția electorală, reprezintă o gravă încălcare a normelor politice și morale care guvernează relațiile membrilor cu partidul din care fac parte și o încălcare a voinței electoratului.

Camera Deputaților, în virtutea prevederilor regulamentului său, consideră asemenea poziții ca fiind neavenite, ele fiind lipsite de efecte politice și juridice privind introducerea în activitatea parlamentară a unor partide politice nevalidate de electorat.

Exprimându-și dezacordul față de asemenea acte, Camera Deputaților își reafirmă hotărârea de a dezbate și a adopta neîntârziat legile necesare desfășurării alegerilor parlamentare și prezidențiale în cel mai scurt timp.