autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui deputat
  • semnat: p. Președintele Camerei Deputaților, Ionel Roman
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituția României și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie, de la data de 15 aprilie 1992, prezentată de domnul Lupu Neculai, deputat în Circumscripția electorală nr. 4 Bacău, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.