autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unui deputat
  • semnat: p. Președintele Camerei Deputaților, Ionel Roman
În temeiul art. 67 alin. (2) din Constituția României și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Tudor Marius Mihail, deputat în Circumscripția electorală nr. 36 Timiș, aparținând Grupului parlamentar ecologist și social-democrat, și declară vacant locul de deputat deținut de acesta.