autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Institutului de Marină Civilă
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri, Facultatea de Electromecanică Navală și Facultatea de Navigație a Marinei Civile trec din cadrul Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân” din subordinea Ministerului Apărării Naționale la Ministerul Învățământului, înființându-se Institutul de Marină Civilă, cu sediul în municipiul Constanța.

Art. 2. - La Facultatea de Electromecanică Navală durata studiilor va fi de 5 ani, iar absolvenții vor primi diplomă de inginer electromecanic sau inginer electrotehnic, precum și brevetul de ofițer maritim în specialitatea respectivă.

La Facultatea de Navigație a Marinei Civile durata studiilor va fi de 4 ani, iar absolvenții vor primi diplomă și brevet de ofițer maritim navigator.

Art. 3. - Studenții anilor II, III și IV de la Facultatea de Electromecanică Navală și Facultatea de Navigație a Marinei Civile din cadrul Institutului de Marină Civilă vor primi livret militar iar cei din anul I vor efectua stagiul militar după absolvirea studiilor.

Art. 4. - Ministerul Învățământului, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul Transporturilor și Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare vor lua măsurile corespunzătoare pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri.