autentificare cu OpenID
Hotărâre privind structura organizatorică a Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă structura organizatorică a Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, în limita numărului de 161 de posturi, potrivit anexei nr. 1.

Art. 2. - Pe data prezentei hotărâri, se înființează un număr de 7 inspecții interjudețene de metrologie, în subordinea Inspecției Metrologiei de Stat, din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, prin redistribuirea personalului de metrologie din fostele inspectorate județene și al municipiului București pentru controlul calității produselor, potrivit anexei nr. 2.

Art. 3. - Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate are în subordinea sa unitățile menționate în anexa nr. 3.

Art. 4. - Salarizarea personalului din inspecțiile județene și a municipiului București pentru calitatea construcțiilor, din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate este cea prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Bunurile care au constituit patrimoniul fostului Inspectorat General de Stat pentru Controlul Calității Produselor și fostului Inspectorat General de Stat pentru Investiții-Construcții trec în patrimoniul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate.

Art. 6. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru introducerea modificărilor corespunzătoare în indicatorii economici și financiari ai Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 7. - În termen de 30 de zile, Comisia Națională pentru Standarde, Metrologie și Calitate va prezenta proiectul de act normativ privind funcționarea și atribuțiile acesteia.


[modificare] Anexa Nr. 1

mo68-pag5.png

Notă:
 • În aparatul central se pot utiliza 60 posturi de inspectori generali; 2 posturi de ingineri, economiști principali I și 4 posturi de ingineri, economiști principali II.
 • Structura organizatorică a direcțiilor și unităților subordonate, precum și statele de funcții, se aprobă prin ordinul președintelui Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate, cu avizul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.


[modificare] Anexa Nr. 2

Lista
inspecțiilor interjudețene de metrologie în subordinea Inspecției Metrologiei de Stat din cadrul Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate
Nr. crt. Denumirea unității Sediul Raza teritorială în care își exercită atribuțiile conform legii metrologiei
1. Inspecția interjudețeană de metrologie București Municipiul București - Municipiul București
- Județul Giurgiu
- Județul Teleorman
- Județul Dâmbovița
- Județul Călărași
- Județul Ialomița
- Județul Prahova
2. Inspecția interjudețeană de metrologie Craiova Municipiul Craiova - Județul Dolj
- Județul Olt
- Județul Gorj
- Județul Mehedinți
- Județul Argeș
- Județul Vâlcea
3. Inspecția interjudețeană de metrologie Timișoara Municipiul Timișoara - Județul Timiș
- Județul Caraș-Severin
- Județul Arad
- Județul Hunedoara
- Județul Bihor
4. Inspecția interjudețeană de metrologie Cluj Municipiul Cluj-Napoca - Județul Cluj
- Județul Bistrița-Năsăud
- Județul Maramureș
- Județul Satu Mare
- Județul Sălaj
- Județul Alba
5. Inspecția interjudețeană de metrologie Bacău Municipiul Bacău - Județul Bacău
- Județul Botoșani
- Județul Suceava
- Județul Neamț
- Județul Iași
- Județul Vaslui
6. Inspecția interjudețeană de metrologie Brașov Municipiul Brașov - Județul Brașov
- Județul Covasna
- Județul Harghita
- Județul Mureș
- Județul Sibiu
7. Inspecția interjudețeană de metrologie Galați Municipiul Galați - Județul Galați
- Județul Brăila
- Județul Vrancea
- Județul Buzău
- Județul Tulcea
- Județul Constanța


[modificare] Anexa Nr. 3

Unitățile
subordonate Comisiei Naționale pentru Standarde, Metrologie și Calitate
Număr posturi[1]
1. Institutul Român de Standardizare 101
2. Institutul Național de Metrologie 1.011
3. Inspecții județene și a municipiului București pentru calitatea produselor 869
4. Inspecții județene și a municipiului București pentru calitatea construcțiilor și materialelor de construcții 530
5. Inspecții interjudețene de metrologie 156
6. Laboratorul central pentru încercări și expertize fizico-chimice 72
7. Unitate școlară (profil metrologie) 70


[modificare] Anexa Nr. 4

Salarizarea
personalului din inspecțiile județene și a municipiului București pentru calitatea construcțiilor
A. La inspecțiile județene
 • inspectorul șef cu salariul funcției de inginer șef poz. 2, grupa III de ramuri, la întreprinderi de gradul I;
 • inspectorul de specialitate cu salariul funcției de inspector principal de specialitate, la întreprinderi de gradul I;
 • tehnicianul principal cu salariul funcției de tehnician constructor principal cu salariul de la poz. 30, grupa IV de ramuri.
B. La Inspecția municipiului București
 • inspectorul șef cu salariul funcției de inginer șef poz. 2, grupa III de ramuri, la întreprinderi de grad special;
 • inspectorul șef adjunct cu salariul funcției de inginer șef poz. 2, grupa IV de ramuri, la întreprinderi de gradul I;
 • inspectorul de specialitate cu salariul funcției de inspector principal de specialitate la întreprinderi de gradul I;
 • tehnicianul principal cu salariul funcției de tehnician constructor principal cu salariul de la poz. 30, grupa IV de ramuri.

Condițiile de studii și vechime necesare ocupării funcțiilor de inspector șef, inspector șef adjunct și de inspector de specialitate sunt cele corespunzătoare funcțiilor cu care s-a făcut asimilarea la punctele A și B de mai sus prevăzute în Legea nr. 12/1971 privind încadrarea și promovarea în muncă a personalului muncitor din unitățile socialiste.

 1. Aprobate pentru anul 1990.