autentificare cu OpenID
Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului de Miniștri nr. 1519 din 24 iunie 1967
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 1519 din 24 iunie 1967 privind unele măsuri referitoare la trimiterea bolnavilor pentru tratament medical în străinătate se completează cu următorul alineat:

„Persoanele care au dobândit afecțiuni ca urmare a Revoluției din decembrie 1989, precum și bolnavii cu afecțiuni deosebit de grave ce nu pot fi tratați în țară, pot fi trimiși la tratament medical în străinătate, cu suportarea integrală a cheltuielilor de către Ministerul Sănătății, în limita fondurilor valutare și în lei alocate prin buget.”