autentificare cu OpenID
Hotărâre privind baza materială a Liceului Militar „Neagoe Basarab” Buzău
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Prin derogare de la dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 461/1991, se transmite din administrarea Ministerului Industriei în administrarea Ministerului de Interne baza materială aparținând Grupului Școlar Industrial Construcții de Mașini Buzău, unde va funcționa Liceul Militar „Neagoe Basarab” Buzău.

Art. 2. - Predarea-primirea bazei materiale a Grupului Școlar Industrial Construcții de Mașini Buzău se face pe bază de protocol.