autentificare cu OpenID
Hotărâre privind demisia unor deputați
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan
În temeiul art. 67 alin. (2) și art. 68 alin. (2) din Constituția României, precum și al art. 166 din Regulamentul Camerei Deputaților,
Camera Deputaților hotărăște:

Articol unic. - Camera Deputaților ia act de cererile de demisie, prezentate de domnii Ivan Dan Gheorghe Lazăr, deputat în Circumscripția electorală nr. 2 Arad, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și David Mircea, deputat în Circumscripția electorală nr. 6 Bistrița-Năsăud, aparținând Grupului parlamentar al Frontului Salvării Naționale, și declară vacante locurile de deputat deținute de aceștia.