autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri legate de realizarea obiectivului de investiții „Unitatea nr. 1 Cernavodă”
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul industriei, Dan Constantinescu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Ministerul Economiei și Finanțelor, pe baza aprobării prin lege a garantării de către stat a creanțelor externe primite pentru realizarea investiției privind „Unitatea nr. 1 Cernavodă”, va emite actele de garanție necesare în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a legii.

Art. 2. - Regia Autonomă de Electricitate „Renel” răspunde de asigurarea realizării investiției privind „Unitatea nr. 1 Cernavodă”, cu respectarea întocmai a graficelor de execuție a lucrărilor, astfel încât la fiecare scadență a plăților pentru creditele externe primite, echipamentele și materialele să fie contractate, serviciile să fie prestate, iar operațiile de montaj, verificări și reglaj să fie executate. De asemenea, Regia Autonomă de Electricitate „Renel” răspunde de reducerea la minimum necesar a stocării echipamentelor și materialelor pe șantier și de buna lor conservare.

Regia Autonomă de Electricitate „Renel” va atesta Ministerului Industriei, înaintea oricărei plăți pentru restituirea creditelor și dobânzilor aferente din fonduri proprii sau conform garanției acordate de stat, îndeplinirea prevederilor alin. 1.

Art. 3. - Ministerul Industriei va controla modul de executare a lucrărilor de investiții la obiectivul „Unitatea nr. 1 Cernavodă” și va sprijini Regia Autonomă de Electricitate „Renel” prin măsuri operative, pentru preîntâmpinarea și soluționarea eventualelor greutăți ce s-ar putea ivi.

Ministerul Economiei și Finanțelor va controla modul de derulare a contractelor de creditare, iar în cazul efectuării unor plăți pe baza garanției acordate de stat, va stabili cu Regia Autonomă de Electricitate „Renel” grafice pentru restituirea sumelor achitate prin reducerea subvenției bugetare sau în alt mod, în funcție de posibilitățile financiare existente.

Art. 4. - Ministerul Economiei și Finanțelor și Ministerul Industriei vor prezenta, trimestrial, Guvernului, stadiul realizării investiției la „Unitatea nr. 1 Cernavodă” și modul de derulare a creditelor.