autentificare cu OpenID
Hotărâre privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pentru acoperirea unor cheltuieli legate de participarea cursanților din Republica Moldova la cursurile de perfecționare pentru personalul din administrația publică locală
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Doru Viorel Ursu
  • contrasemnat: Departamentul pentru Administrația Publică Locală, Secretar de stat, Teodor Mircea Vaida
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, de la rezerva bugetară la dispoziția Guvernului, cu suma de 3.082 mii lei, reprezentând cheltuielile legate de participarea cursanților din Republica Moldova la cursurile de perfecționare organizate în cadrul filialei Iași a Centrului pentru Perfecționarea Personalului din Administrația Publică Locală, potrivit anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Ministerul Economiei și Finanțelor va introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1992.


[modificare] Anexă

Cheltuielile
legate de participarea cursanților din Republica Moldova la cursurile de perfecționare din cadrul filialei Iași a Centrului de Perfecționare a Personalului din Administrația Publică Locală, pe anul 1992

I. Cheltuieli totale - mii lei: 3.082[1]

din care:
1. Cheltuieli de instruire - mii lei: 1.598
(296 lei/zi/cursant × 360 cursanți × 15 zile = 1.598.000 lei)
2. Cheltuieli de cazare - mii lei: 1.484
(275 lei/zi cazare cursant × 360 cursanți × 15 zile cazare = 1.484.000 lei)

II. Elemente de calcul

  • Număr de cursanți pe zi = 30 persoane
  • Perioada de calcul = 6 luni
  1. Aceste cheltuieli reprezintă numai cota aferentă instruirii și cazării cursanților din Republica Moldova; cheltuielile pentru masă și transportul dus-întors sunt suportate de cursanți.