autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea înființării Institutului Teologic Penticostal de grad universitar din București
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Secretarul de stat pentru culte, Gheorghe Vlăduțescu
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză înființarea, de către Cultul Penticostal, a Institutului Teologic Penticostal de grad universitar cu sediul în municipiul București începând cu anul de învățământ 1992/1993.

Organizarea și funcționarea institutului prevăzut la alin. 1 se vor realiza cu respectarea dispozițiilor normative privind învățământul superior.

Art. 2. - Institutul va funcționa cu facultăți de teologie pastorală, teologie-litere și teologie-asistență socială.

Art. 3. - Cheltuielile de întreținere și funcționare ale Institutului Teologic Penticostal de grad universitar din București se asigură din fondurile proprii ale acestuia - provenite, în condițiile legii, din taxe, donații sau activități proprii -, precum și din subvenții acordate de Cultul Penticostal.

Salariile personalului institutului se stabilesc în condițiile prevăzute de lege.

Sumele necesare pentru plata salariilor se asigură din fondurile proprii ale Cultului Penticostal și dintr-o contribuție de la bugetul de stat, acordată prin Secretariatul de Stat pentru Culte, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 122/1992 privind unele măsuri legate de salarizarea clerului și a altor categorii de personal al cultelor.