autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea înființării Institutului Teologic Adventist de Ziua a Șaptea de grad universitar din București
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Secretarul de stat pentru culte, Gheorghe Vlăduțescu
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
  • contrasemnat: Ministrul muncii și protecției sociale, Dan Mircea Popescu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză înființarea, de către Cultul Creștin Adventist de Ziua a Șaptea, a Institutului Teologic Adventist de Ziua a Șaptea de grad universitar, cu sediul în municipiul București, începând cu anul de învățământ 1992/1993.

Organizarea și funcționarea institutului prevăzut la alin. 1 se vor realiza cu respectarea dispozițiilor normative privind învățământul superior.

Art. 2. - Institutul va funcționa cu facultăți de teologie pastorală, teologie-litere și teologie-asistență socială.

Art. 3. - Cheltuielile de întreținere și funcționare ale Institutului Teologic Adventist de Ziua a Șaptea, de grad universitar din București se asigură din fondurile proprii ale acestuia - provenite, în condițiile Legii, din taxe, donații sau activități proprii -, precum și din subvenții acordate de Cultul Creștin Adventist de Ziua a Șaptea.

Salariile personalului institutului se stabilesc în condițiile prevăzute de lege.

Sumele necesare pentru plata salariilor se asigură din fondurile proprii ale Cultului Creștin Adventist de Ziua a Șaptea și dintr-o contribuție de la bugetul de stat, acordată prin Secretariatul de Stat pentru Culte, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 122/1992 privind unele măsuri legate de salarizarea clerului și a altor categorii de personal al cultelor.