autentificare cu OpenID
Hotărâre privind cheltuielile care se pot efectua pentru organizarea și desfășurarea concursurilor profesionale, cultural-artistice, tehnico-științifice, campionatelor și concursurilor sportive școlare și valoarea premiilor ce se acordă formațiilor de elevi și elevilor la fazele finale
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul învățământului și științei, Mihail Golu
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Elevii din învățământul preuniversitar de stat, cursuri de zi, participanți la concursurile pe discipline de învățământ, meserii, la concursuri și festivaluri cultural-artistice, tehnico-aplicative științifice, concursuri și campionate sportive școlare organizate de Ministerul Învățământului și Științei și celelalte ministere care au în subordine unități de învățământ, beneficiază de următoarele drepturi:

a) transport gratuit între localități cu tren personal sau accelerat, clasa a II-a, precum și în localitate pe distanțe de peste 2 km, cu mijloace de transport în comun;
b) cazare în internatele și taberele școlare sau în căminele studențești cu plata cheltuielilor de regie; elevii vor putea fi cazați, în mod excepțional, când nu este posibilă cazarea în internate, tabere școlare sau cămine studențești, în cabane sau hoteluri de categoria a III-a, cu plata conform tarifelor în vigoare;
c) servirea mesei la cantinele și taberele școlare sau studențești, în limitele sumelor prevăzute pentru aceste unități de reglementările în vigoare.

Art. 2. - Formațiile de elevi și elevii clasați pe primele 5 locuri la etapele județene, interjudețene și zonale primesc diplome și medalii, iar la faza națională primesc diplome, medalii și premii în obiecte sau bani, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Cadrele didactice care însoțesc elevii la activitățile prevăzute la art. 1, în numărul determinat potrivit criteriilor stabilite prin regulamentele de desfășurare a concursurilor, aprobate de ministerele organizatoare, beneficiază de aceleași drepturi de cazare, hrană și cheltuieli prevăzute pentru elevi.

Art. 4. - Plata drepturilor elevilor și personalului didactic prevăzute la art. 1, 2 și 3 din prezenta hotărâre, a celorlalte cheltuieli privind desfășurarea concursurilor și festivalurilor: cazare, hrană, transport, premii, chirii pentru sălile de spectacol și bazele sportive conform tarifelor în vigoare, precum și plata membrilor comisiilor, juriilor și arbitrajelor la fazele județene, interjudețene, zonale și naționale, a rechizitelor și materialelor pentru disciplinele de învățământ, a altor activități se fac conform tarifelor în vigoare și se suportă după cum urmează:

a) din bugetul inspectoratelor școlare pentru etapele județene, interjudețene, zonale, precum și transportul dus-întors la faza finală;
b) din bugetul Ministerului Învățământului și Științei, celelalte cheltuieli la faza finală;
c) din bugetul altor ministere care au în subordine unități de învățământ, pentru concursurile organizate de către acestea.

Art. 5. - În anul 1992 cheltuielile ocazionate de aplicarea prezentei hotărâri se asigură în cadrul fondurilor prevăzute în bugetul de stat pe anul 1992.

Art. 6. - Hotărârea Consiliului de Miniștri nr. 35/1966 privind cheltuielile care se pot efectua pentru organizarea și desfășurarea concursurilor și campionatelor școlare se abrogă.


[modificare] Anexă

Valoarea
premiilor în obiecte și bani ce se pot acorda formațiilor de elevi și elevilor clasați pe primele trei locuri și celor care primesc mențiuni la fazele finale, la nivelul următoarelor sume (în lei)
Locul I Locul II Locul III Mențiune
1. Concursul pe discipline de învățământ, meserii, campionate și concursuri sportive școlare, concursuri și festivaluri cultural-artistice, tehnico-aplicative și științifice (individuale) 3.000 2.000 1.500 1.000
2. Formații de elevi de la 60-100 membri (coruri) 12.000 10.000 8.000 -
3. Formații de elevi de la 20-60 membri 10.000 8.000 6.000 -
4. Formații de elevi de până la 20 elevi 8.000 6.000 4.000 -

Valoarea premiilor se va modifica în funcție de evoluția prețurilor și tarifelor, în condițiile legii.