autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea Procesului-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave, semnat la Drobeta-Turnu Severin la 24 ianuarie 1992
 • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
 • contrasemnat: Ministrul apărării naționale, general-locotenent, Niculae Spiroiu
Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Procesul-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave, semnat în localitatea Drobeta-Turnu Severin la 24 ianuarie 1992.

Art. 2. - Ministerul Apărării Naționale va asigura punerea în aplicare a prezentei hotărâri.


[modificare] Proces-verbal final al Comisiei mixte pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave privind lucrările de reconstituire, marcare și întreținere a liniei de frontieră și semnelor de frontieră, executate în secțiunile de frontieră A, B, C și D în anii 1990 și 1991

I

1. Comisia mixtă pentru reconstituirea și marcarea frontierei de stat româno-iugoslave (în textul ce urmează comisia mixtă) a fost constituită în baza art. 13 din Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră, la frontiera de stat româno-iugoslavă, semnată la Belgrad la 15 decembrie 1976 (în textul ce urmează convenție).

2. În scopul aplicării prevederilor art. 11 din convenție, în anii 1990 și 1991, comisia mixtă a organizat lucrările de reconstituire, marcare și întreținere a liniei de frontieră și a semnelor de frontieră, în secțiunile de frontieră A, B, C și D la frontiera de stat româno-iugoslavă.

3. La sesiunea finală, care a avut loc în perioada 21-24 ianuarie 1992, s-a întocmit procesul-verbal final privind lucrările executate. La sesiune au participat:

Din partea română:

 • Locotenent-colonel Sterie Alexandrescu - președintele delegației;
 • Diplomat Marin Ciucu - membru;
 • Locotenent-colonel ing. Gheorghe Bercaru - membru;
 • General-maior Eugeniu Căplescu - expert;
 • Locotenent-colonel Victor Iordache - expert;
 • Locotenent-colonel ing. Constantin Marangoci - expert;
 • Maior justiție Gabi Eșanu - expert;
 • Căpitan Iancu Leșu - expert;
 • Maior Miloslav Milutinovici - translator.

Din partea iugoslavă:

 • Colonel Miodrag Kostič - președintele delegației;
 • Diplomat Milan lovanovič - membru;
 • Diplomat Alecsandar Stefanovič - membru;
 • Ing. diplomat Vidosav Kaludjerovič - expert;
 • Ing. diplomat Milorad Dimitrievič - expert;
 • Căpitan Sava Stankovič - expert;
 • Antun Bilinovič - translator.
II

1. Pentru executarea nemijlocită a lucrărilor de reconstituire, marcare și întreținere a frontierei de stat, comisia mixtă a constituit o grupă mixtă de specialiști și două grupe mixte de lucru, a condus activitatea lor, a controlat și aprobat lucrările executate la frontieră, soluționând și alte probleme care nu au fost rezolvate de specialiști.

2. În scopul planificării, organizării, îndrumării și controlului lucrărilor, comisia mixtă s-a întrunit în trei sesiuni și două întâlniri.

La sesiuni s-au planificat lucrările pentru anul următor, s-a organizat activitatea specialiștilor și a grupelor mixte de lucru, s-au stabilit termene de execuție a unor lucrări, s-au întocmit instrucțiuni pentru executarea lucrărilor de frontieră, s-au analizat problemele referitoare la marcarea unor porțiuni de frontieră, s-au întocmit documentele suplimentare de frontieră și ș-au rezolvat și alte sarcini referitoare la lucrările menționate mai sus.

În anii 1990 și 1991 comisia mixtă a efectuat câte un control asupra lucrărilor executate de grupele mixte de lucru.

La sesiunile și întâlnirile care au avut loc, comisia mixtă a analizat problemele referitoare la marcarea și elaborarea noii documentații de frontieră pentru porțiunea de frontieră D de la Sistemul Hidroenergetic și de Navigație „Porțile de Fier I și II” până la Triplex confinium româno-iugoslavo-bulgar.

La fiecare sesiune sau întâlnire, comisia mixtă a întocmit procese-verbale care au fost înaintate spre aprobare organelor competente ale ambelor părți.

III

1. Lucrările de reconstituire, marcare și întreținere a liniei de frontieră și semnelor de frontieră au fost repartizate în conformitate cu art. 7 din convenție.

Partea română a răspuns de stâlpii de frontieră simpli din secțiunea A, de cei dubli (dubli și alternativi) din secțiunile de frontieră A, B, C și D care se află pe teritoriul român și de stâlpii de frontieră ajutători (piloni) în unele porțiuni de frontieră în secțiunile de frontieră A și C.

Partea iugoslavă a răspuns de stâlpii de frontieră simpli din secțiunea de frontieră B, de cei dubli (dubli și alternativi) din secțiunile de frontieră A, B, C și D care se află pe teritoriul iugoslav și de stâlpii de frontieră ajutători (piloni) în unele porțiuni de frontieră din secțiunile de frontieră A și C.

2. În conformitate cu obligațiile menționate, comisia mixtă a constituit două grupe mixte de lucru, care au efectuat lucrări în secțiunile de frontieră A și B în perioada 6 iunie - 28 august 1990.

După terminarea lucrărilor în secțiunile de frontieră A și B s-a constituit o grupă mixtă de lucru, care a executat lucrările prevăzute în secțiunea de frontieră C în perioada 28 august - 25 septembrie 1990.

În anul 1991 s-a format o grupă mixtă de lucru, care a executat lucrări în secțiunea de frontieră D în perioada 5 iunie - 25 septembrie.

După terminarea lucrărilor de teren, specialiștii comisiei mixte și conducătorii grupelor mixte de lucru au calculat coordonatele semnelor de frontieră mutate și au pregătit datele care au fost necesare pentru completarea documentelor de frontieră.

Pentru semnele de frontieră mutate și nou plantate în secțiunea de frontieră D, partea română a întocmit 61 procese-verbale, iar partea iugoslavă 54 procese-verbale privind plantarea stâlpilor de frontieră și lista coordonatelor, pe care președinții delegațiilor din comisia mixtă le-au semnat după control și confruntare.

IV

1. Comisia mixtă a constatat că la reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră, în secțiunile de frontieră A, B, C și D, în anii 1990 și 1991, s-au efectuat următoarele lucrări:

 • instrumental s-a verificat poziția a 1.470 semne de frontieră;
 • s-au plantat 84 noi semne de frontieră (piloni) pe locul celor dispărute sau distruse;
 • s-au plantat pe locuri noi 129 semne de frontieră, pentru care s-au calculat coordonatele și cotele;
 • s-au reparat 237 semne de frontieră deteriorate;
 • s-au adus la poziție corectă (ridicate, îndreptate și dezgropate) 23 semne de frontieră;
 • s-au vopsit 5.703 semne de frontieră și s-au înscris pe acestea inițialele și numerele;
 • s-au efectuat măsurători topogeodezice pentru toate semnele de frontieră nou plantate.

În toate secțiunile de frontieră, unde linia de frontieră este marcată cu semne de frontieră simple, s-a realizat un culoar de 3 metri pe ambele părți ale liniei de frontieră, prin curățirea pomilor, tufelor și boscheților.

În porțiunile de frontieră care sunt marcate cu semne de frontieră duble sau alternative s-a curățat terenul pe o rază de 1 metru în jurul fiecărui semn de frontieră.

Grupa mixtă de lucru nr. 1 a adus în stare normală semnul de frontieră Triplex confinium româno-iugoslavo-ungar.

Conducătorii grupelor mixte de lucru au întocmit procese-verbale privind lucrările executate pe teren, pentru fiecare secțiune de frontieră separat, și le-au înaintat comisiei mixte spre aprobare.

2. Comisia mixtă a constatat că din cauza ridicării nivelului lacului de acumulare al Sistemului Hidroenergetic și de Navigație „Porțile de Fier I”, semnele de frontieră care se găsesc la gura râului Nera (secțiunea de frontieră C) se află sub apă și nu este posibilă întreținerea lor în continuare. Aceste semne de frontieră care se află sub apă sunt:

 • pe teritoriul românesc: C 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309 (anexă la proces-verbal);
 • pe teritoriul iugoslav: C 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304 A, 304 B, 304 C, 305, 306, 307 și 308.

3. În secțiunea de frontieră D, pe teritoriul românesc, din cauza lucrărilor de construcție a șoselelor și digurilor de apărare nu s-au plantat următorii stâlpi de frontieră: D 24/2, 26/2, 27, 28, 29, 30/3, 31, 32/2, 32/3, 33, 33/2, 33/3, 34, 34/1, 34/4, 35, 40/2, 67/1, 67/2, 138/2, 139, 139/1, 139/2, 139/3, 140/1, 140/2, 141, 141/1, 142/1, 142/2, 153, 153/1, 155/1, 155/2, 156, 156/1, 156/2, 156/3, 157, 157/1, 157/3, 158, 158/1, 158/2, 159, 159/1, 166/1, 166/2, 166/3, 167, 167/1, 167/2, 168, 168/1.

Pe teritoriul iugoslav, în zona Hidrocentralei Porțile de Fier II, din cauza construirii ecluzei nu s-au plantat următorii stâlpi de frontieră: D 166/4, 167 și 167/1.

V

Prin Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind condițiile extinderii colaborării pentru utilizarea potențialului hidroenergetic al Dunării, semnat la București la 19 februarie 1977 (în textul ce urmează Acordul din 1977), sunt reglementate toate problemele frontierei de stat româno-iugoslave care au rezultat prin construirea Sistemului Porțile de Fier II.

În același timp cu marcarea liniei de frontieră în zona Sistemului Hidroenergetic și de Navigație „Porțile de Fier II”, comisia mixtă a efectuat marcarea frontierei de la semnul de frontieră D 102 până la Triplex confinium româno-iugoslavo-bulgar.

Lucrările de teren au fost efectuate în anii 1983, 1984 și, parțial, în 1988, iar elaborarea documentelor de frontieră s-a realizat în anii 1989 și 1990.

În scopul pregătirii și organizării lucrărilor, la marcarea liniei de frontieră și executarea documentelor de frontieră pentru secțiunea de frontieră D, pentru porțiunea de frontieră de la stâlpul de frontieră D 102 până la Triplex confinium româno-iugoslavo-bulgar, comisia mixtă la sesiuni a rezolvat următoarele probleme:

 • a întocmit instrucțiuni tehnice pentru marcarea și măsurarea frontierei;
 • a întocmit instrucțiuni pentru executarea hărții de frontieră la scara 1:10.000 și a altor documente de frontieră;
 • a planificat și aprobat lucrările efectuate de către grupa mixtă de lucru;
 • a stabilit numărul necesar de specialiști și forța de muncă ajutătoare pentru executarea lucrărilor;
 • a controlat în mod nemijlocit calitatea lucrărilor efectuate;
 • a coordonat elaborarea noilor documente de frontieră.

După marcarea și măsurarea semnelor de frontieră, comisia mixtă a întocmit următoarele documente de frontieră:

 1. Protocolul dintre Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectului principal al Sistemului Hidroenergetic și de Navigație „Porțile de Fier II” pe fluviul Dunărea și Planul de situație la scara 1:5.000 semnat la Timișoara la 25 septembrie 1990.
 2. Albumul hărților liniei de frontieră la scara 1:10.000, partea a doua.
 3. Catalogul cu datele topogeodezice, partea a doua.
 4. Descrierea detaliată a liniei de frontieră, partea a doua.

Comisia mixtă a aprobat documentele menționate mai sus la cea de-a XXV-a sesiune, la 19 octombrie 1990, la Kladovo.

VI

Lucrările de reconstituire, marcare și întreținere a liniei de frontieră și a semnelor de frontieră în secțiunile A, B, C și D s-au executat pe baza următoarelor documente:

 • Convenția dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind reconstituirea, marcarea și întreținerea liniei de frontieră și a semnelor de frontieră, la frontiera de stat româno-iugoslavă, semnată la Belgrad la 15 decembrie 1976;
 • Descrierea detaliată a liniei de frontieră și a datelor cuprinse în planurile geodezice de frontieră, întocmite în baza Tratatului de la Sèvres cu ocazia delimitării din anii 1920-1923;
 • Protocolul dintre Guvernul Republicii Socialiste România și Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectului principal al Sistemului Hidroenergetic și de Navigație „Porțile de Fier” pe fluviul Dunărea, semnat la Belgrad la 8 februarie 1975;
 • Protocolul dintre Guvernul României și Consiliul Executiv Federal al Adunării Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind rectificarea frontierei de stat româno-iugoslave în zona obiectului principal al Sistemului Hidroenergetic și de Navigație „Porțile de Fier II” pe fluviul Dunărea, semnat la Timișoara la 25 septembrie 1990;
 • Albumul hărților liniei de frontieră, Descrierea detaliată și Catalogul cu datele topogeodezice ale liniei de frontieră întocmite pentru secțiunea de frontieră D, semnat la Timișoara la 12 decembrie 1975 și la Kladovo la 19 octombrie 1990;
 • Albumul liniei de frontieră pe râul Nera, semnat la Belgrad la 16 decembrie 1976;
 • Instrucțiunile tehnice privind efectuarea lucrărilor la frontiera de stat româno-iugoslavă, celelalte hotărâri și recomandări adoptate de comisia mixtă.
VII

1. Comisia mixtă constată că toate lucrările de reconstituire, marcare și întreținere a liniei de frontieră și a semnelor de frontieră s-au executat în conformitate cu documentele oficiale de frontieră, hotărârile și recomandările comisiei mixte.

2. După terminarea lucrărilor de frontieră, menționate în prezentul proces-verbal final, frontiera de stat româno-iugoslavă stabilită în documentele de frontieră a rămas neschimbată.

3. Lucrările comisiei mixte, grupelor mixte de specialiști și grupelor mixte de lucru s-au desfășurat în spiritul deplinei colaborări și înțelegeri reciproce, fapt care a contribuit la îndeplinirea cu succes a sarcinilor prevăzute în convenție.

VIII

Prezentul proces-verbal final va fi supus aprobării organelor competente ale ambelor părți și va intra în vigoare în ziua în care părțile vor comunica, pe cale diplomatică, despre aprobarea lui.

Prezentul proces-verbal final este întocmit în două exemplare originale, fiecare în limba română și în limba sârbo-croată.

Câte un exemplar din procesul-verbal final a fost schimbat reciproc.

Semnat la 24 ianuarie 1992 la Drobeta-Turnu Severin.

Președintele delegației române din comisia mixtă,
Locotenent-colonel Sterie Alexandrescu
Președintele delegației iugoslave din comisia mixtă,
Colonel Miodrag Kostič