autentificare cu OpenID
Hotărâre privind garantarea creditului extern acordat de „Intracom” - S.A. - Grecia pentru automatizarea activității loteristice
  • semnat: Prim-ministru, Theodor Stolojan
  • contrasemnat: Ministrul economiei și finanțelor, George Danielescu
  • contrasemnat: Ministrul bugetului, veniturilor statului și controlului financiar, Florian Bercea
Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Este autorizat Ministerul Economiei și Finanțelor să acorde garanția pentru creditul în valoare de 6.972.280 dolari, care va fi contractat cu „Intracom” - S.A. - Grecia de către Regia Autonomă a Loteriilor și Pronosticurilor Sportive, pentru finanțarea automatizării sistemului loteristic din România.