autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea și organizarea continuării studiilor de către absolvenții specializării de stomatologie de 3 ani (dentiști)
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Absolvenții cu examen de diplomă ai secțiilor stomatologice de 3 ani pot continua studiile de profil la învățământul superior de 5 ani.

Art. 2. - Înscrierea se face la cerere, la una din secțiile de stomatologie de 5 ani, fără concurs de admitere, în limita posibilităților de școlarizare existente în anii de studii și în centrele universitare respective.

Art. 3. - Consiliile facultăților vor analiza și decide în legătură cu cererile de înscriere în anul IV, cu stabilirea, la propunerea catedrelor, a examenelor de diferență și eventuala echivalare a unor examene promovate la secția de 3 ani.

Art. 4. - Studenții din această categorie vor îndeplini toate obligațiile ce decurg din planul de învățământ și din reglementările universitare în vigoare.

Art. 5. - Pe perioada completării studiilor, absolvenților secțiilor de 3 ani, li se vor rezerva actualele posturi de dentist, fără plata salariului; după susținerea și promovarea, cu examen de diplomă, a specializării de 5 ani, absolvenții vor reveni ca medici stomatologi pe posturile rezervate.

Art. 6. - Pe perioada completării studiilor, instituțiile de învățământ superior respective nu vor acorda burse acestor studenți și nu au obligația să le asigure masa la cantină și cazarea în căminele studențești.

Art. 7. - Ministerul Învățământului și Ministerul Sănătății vor lua măsuri de aplicare a prezentei hotărâri începând cu anul universitar 1990/1991.