autentificare cu OpenID
Hotărâre privind intensificarea acțiunilor de pază a pădurilor, a controlului circulației materialului lemnos și legalității funcționării instalațiilor de debitat lemn rotund în cherestea
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:
Ministerul Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător, prin Departamentul Pădurilor, împreună cu Ministerul de Interne, va iniția acțiuni comune pentru intensificarea pazei pădurilor și asigurarea integrității fondului forestier astfel:

1. Începând cu data de 10 martie 1990, se constituie la nivelul fiecărui județ, al capitalei și al sectorului agricol Ilfov, comandamente operative, formate din reprezentanți ai inspectoratelor și ocoalelor silvice, precum și ai organelor teritoriale de poliție care, cu sprijinul primăriilor, vor organiza și coordona activitățile de pază efectivă a pădurilor, de identificare a contravenienților și infractorilor, de controlul circulației materialului lemnos pe drumurile publice și al legalității funcționării instalațiilor de debitat lemn rotund în cherestea.

2. Acțiunile se vor desfășura de către echipe formate din personal silvic și de poliție, cu precădere în trupurile de pădure și în zonele cele mai expuse. În situații cu totul deosebite, comandamentele vor solicita sprijinul unor unități ale Ministerului Apărării Naționale.

3. Pentru cointeresarea personalului silvic și a organelor de poliție în apărarea pădurilor, se propune constituirea unui fond special de premiere, după cum urmează:

  • 35% din valoarea materialelor lemnoase legal confiscate prin acte de contravenții silvice și valorificate prin ocoalele silvice;
  • 20% din valoarea materialelor lemnoase și a despăgubirilor stabilite, pe baza actelor de constatare a infracțiunilor silvice.

Acest fond va constitui mijloace speciale la dispoziția unităților silvice subordonate Departamentului Pădurilor.

Premiile se vor acorda personalului silvic și celui de poliție pe bază de instrucțiuni comune ale Departamentului Pădurilor și Inspectoratului General al Poliției, ce se vor aproba de conducerile Ministerului Apelor, Pădurilor și Mediului Înconjurător și Ministerului de Interne, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

4. Separat de fondul de premiere prevăzut la pct. 3 din prezenta hotărâre, se acordă organelor silvice 20% din valoarea amenzilor aplicate de acestea personalului unităților și subunităților forestiere pentru nerespectarea regulilor silvice de exploatare a lemnului.

5. Inspectoratele și ocoalele silvice, primarii și unitățile teritoriale ale Inspectoratului General al Poliției vor acționa în vederea cunoașterii și respectării de către populație a legislației silvice în vigoare și vor lua operativ măsurile ce se impun pentru prevenirea și combaterea fermă a oricăror încălcări ale acesteia.