autentificare cu OpenID
Hotărâre privind acordarea de credite pe anul 1990 Ministerului Cultelor
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - În planurile anuale de cheltuieli ale Ministerului Cultelor se vor prevedea credite bugetare, pentru anul 1990, acestea reprezentând 4,1 milioane lei necesare acordării de sprijin financiar cultelor, pentru:

a) lucrări de întreținere și conservare a monumentelor istorice și de arhitectură, exceptând lucrările de reparații capitale pentru care s-au obținut avizele și aprobările organelor competente și al Ministerului Cultelor;
b) conservarea unor obiecte de cult cu valoare istorică sau documentară deosebită, suma cheltuită nedepășind 10.000 lei de fiecare obiect;
c) amenajarea unor colecții de artă veche bisericească, pentru care s-au obținut aprobările organelor competente și al Ministerului Cultelor.

Art. 2. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor lua măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari ai Ministerului Cultelor ca urmare aplicării prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sumele acordate unităților de cult în scopul menționat în prezenta hotărâre se vor înregistra în bugetul acestora și se vor utiliza potrivit destinației, fiind supuse controlului financiar-bancar și al Ministerului Cultelor.