autentificare cu OpenID
Hotărâre privind drepturile de indemnizație de străinătate, alocație de hrană și fond de reprezentare ce se acordă personalului navigant de pe navele flotei de pescuit oceanic
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Drepturile în valută pentru personalul ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Alocația de hrană și fondul de reprezentare în lei și valută, pentru personalul ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic, sunt cele prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Cheltuielile în valută determinate de acordarea drepturilor prevăzute la art. 1 și 2 se vor acoperi prin realizarea de producții suplimentare de pește și încasări valutare din navlosirea navelor de transport frigorific și de deservire.

Art. 4. - Prevederile prezentei hotărâri se aplică începând cu data de 1 februarie 1990 pentru drepturile în valută (anexa nr. 1) și cu data de 20 februarie 1990 pentru alocația de hrană și fond de reprezentare (anexa nr. 2).

Art. 5. - La încheierea anului financiar 1990 drepturile în valută prevăzute în prezenta hotărâre vor fi reanalizate în vederea definitivării lor.

Art. 6. - Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. - Se abrogă orice alte dispoziții contrare din actele normative existente până la data adoptării prezentei hotărâri.


[modificare] Anexa Nr. 1

Drepturi în valută
ale personalului ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic

Indemnizația de străinătate în valută ce se acordă personalului ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic, pe categorii de personal, este următoarea:

A. Pentru personalul de pe navele de transport frigorific și de deservire
- dolari S.U.A./om/zi -
Nr. crt. Funcția Barem de indemnizație
I II
1. Comandant 12,70 13,20
2. Șef mecanic 11,60 12,10
3. Ofițer maritim I 10,30 10,70
4. Ofițer mecanic I, șef RTG, ofițer electric I, frigotehnist I 9,90 10,30
5. Ofițer maritim II, ofițer mecanic II, ofițer electric II, frigotehnist II și ofițer RTG I și II 8,90 9,20
6. Ofițer maritim III, ofițer mecanic III, ofițer electric III, frigotehnist III și IV 8,20 8,40
7. Lăcătuș mecanic, strungar 8,00 8,00
8. Șef echipaj 7,60 7,80
9. Ajutor ofițer mecanic, frigoriferist 7,40 7,50
10. Șef timonier 7,30 7,30
11. Motorist 7,30 7,30
12. Fochist - 7,30
13. Electrician bord 7,30 7,30
14. Timonier 7,30 7,30
15. Marinar, lemnar 7,10 7,10
16. Bucătar 7,20 7,20
17. Brutar 7,20 7,20
18. Ospătar 7,10 7,10
19. Medic 8,00 8,00
20. Asistent medical 7,00 7,00
21. Tehnician (principal) 7,20 7,20
22. Lucrător comercial I (magaziner) 7,50 7,50
23. Responsabil economic I și II 10,30 10,30

Baremul I - se acordă personalului de pe navele frigorifice de transport tip POLAR I și II de construcție sovietică și personalului de pe navele frigorifice tip POLAR VII-XII de construcție românească.

Baremul II - se acordă personalului de pe navele frigorifice de transport tip POLAR III-VI de construcție R.D. Germană și personalului de pe navele de deservire.

Notă:
Drepturile de indemnizație în valută ale personalului ambarcat pe navele de transport frigorific și de deservire a flotei se stabilesc pe durata voiajului planificat la începutul fiecărei curse de către armator și vor fi vizate de Comitetul Sindicatului Liber al Marinarilor. Pe timpul ce depășește durata planificată inițial nu se acordă indemnizația de străinătate, decât în caz de forță majoră justificată (asistență și salvare, coliziune, sinistru, transport bolnavi, stări interdicționale impuse de autoritățile străine, nerespectarea clauzelor contractuale de către armator) independent de voința echipajului și/sau contrastalii. Aprobarea timpului depășit față de timpul planificat se face de către armator cu viza Comitetului Sindicatului Liber al Marinarilor.
B. Pentru personalul de pe navele de pescuit oceanic
- dolari S.U.A./om/zi -
Nr. crt. Funcția Barem de indemnizație
I II
1. Comandant, comandant coordonator 12,70 14,20
2. Șef mecanic 11,60 13,20
3. Ofițer maritim I, tehnolog șef I, responsabil economic I și II 10,30 12,00
4. Ofițer mecanic I, ofițer electrician I, tehnolog șef III, frigotehnist I, șef stație RTG, ofițer RTG I 9,90 11,20
5. Ofițer maritim II, ofițer mecanic II, ofițer electrician II, electronist I, II, III și IV, frigotehnist II, ofițer RTG II 8,90 10,80
6. Ofițer maritim III, ofițer mecanic III, frigotehnist III și IV, ofițer electrician III, traulist I, II, III și IV, medic 8,20 10,20
7. Șef echipaj, frigoriferist 7,60 9,20
8. Morar făină pește, reglor mașini tehnologice, lăcătuș, strungar 8,00 9,50
9. Lemnar bord, timonier, electrician bord, marinar, bucătar, asistent medical, brutar, motorist, ospătar 7,30 9,00
10. Profesori și studenți în practică 4,00 4,00
11. Șef echipă reparații 9,50 9,50
12. Cercetători în domeniul pescuitului, muncitori pentru reparare nave (echipe de reparații) 9,00 9,00

Specialiștii Întreprinderii de Pescuit Oceanic - din conducere și serviciile funcționale -, pe timpul deplasării în zonă, vor primi indemnizația conform pregătirii la nivelul grupei în care se încadrează.

Baremul I se va acorda:

a) personalului ambarcat pe navele de pescuit oceanic aflate în marș spre zonă sau țară, și/sau port;
b) personalului ambarcat pe navele de pescuit oceanic aflate în situații de forță majoră când activitatea se întrerupe din motive independente de voința echipajului (asistență și salvare, coliziune, sinistru, transport bolnavi, stări interdicționale impuse de autoritățile străine, nerespectarea clauzelor contractuale de către armator);
c) personalului ambarcat pe navele de pescuit și transport frigorific sau de deservire aflate în porturi.

Baremul II se va acorda:

a) personalului ambarcat pe navele de pescuit oceanic când acestea se află în activitatea de pescuit oceanic.

Când timpul de staționare al navelor de pescuit oceanic în porturi străine este mai mare decât cel acordat de armator pentru odihnă, aprovizionare, reparații și/sau alte activități, acesta nu se plătește.

În cazul când un membru al echipajului prestează la bordul navelor o funcție superioară brevetului sau calificării sale se va acorda indemnizația de străinătate în raport cu funcția prestată.

C. Alte reglementări aferente indemnizației valutare

1. Pentru navele de transport frigorific și deservire, precum și pentru navele de pescuit oceanic în cazul depășirii a 120 de zile calendaristice de voiaj, din vina armatorului, se acordă un spor de 1 dolar S.U.A./om/zi peste indemnizația zilnică.

2. Pentru fracțiuni de timp mai mici de 24 ore indemnizația în valută se calculează astfel:

 • până la 8 ore nu se acordă
 • de la 8 ore la 16 ore se acordă 50% din barem
 • peste 16 ore se acordă integral baremul unei zile.

Calculul timpului de voiaj începe din momentul în care nava este în travers far ieșire Constanța pentru navele ce pleacă din portul Constanța și travers far bară Sulina pentru navele ce pleacă din portul Tulcea direct în zonă. Timpul de calcul se încheie în momentul în care nava atinge punctele de la plecarea în voiaj.

Pentru marinarii ce pleacă/sosesc cu avionul timpul se calculează de la decolare/aterizare Aeroport Otopeni.

3. Pe timpul internării în spital personalul ambarcat are dreptul la 30% din diurna categoriei I cuvenită delegaților care se deplasează în misiuni temporare în străinătate.

După ieșirea din spital până la ambarcarea pe navă, sau pe timpul de așteptare până la întoarcerea cu trenul sau avionul, personalul ambarcat are dreptul la o diurnă și cazare aferentă categoriei I cuvenită delegaților care se deplasează în misiuni temporare în străinătate.

4. Personalul ambarcat rămas la bordul navelor care intră în reparații, porturi străine, când masa și cazarea nu pot fi asigurate, beneficiază de indemnizație și cazare conform pct. 3 alin. 2.

5. La plata indemnizației se va avea în vedere:

 • calculul se va face în dolari S.U.A. și se va plăti în moneda țării unde se primește la paritatea zilei;
 • indemnizația se poate ridica și într-un singur port, nu anticipat, cu excepția ultimului port de escală în marș spre țară;
 • sumele încasate în plus se recuperează integral în valută de la cei ce le-au primit sau de la cei vinovați.

6. În cazul când armatorul constată că echipajul unei nave nu-și realizează sarcinile de producție din vina proprie producând pagube întreprinderii, persoanele din echipaj sau, după caz, întregul echipaj va fi retras și îndepărtat din întreprindere.

7. Drepturile de indemnizație de străinătate vor fi acordate proporțional cu realizările, dar nu mai puțin de 30% din drepturile de indemnizație cuvenite pentru perioada de marș.

8. La încheierea anului financiar drepturile de indemnizație în valută pot fi reanalizate la cererea sindicatului sau a consiliului de administrație.


[modificare] Anexa Nr. 2

I. Drepturi privind alocația de hrană a personalului ambarcat pe navele flotei de pescuit oceanic

Aprovizionarea pentru hrană a echipajelor se va face conform Regulamentului Internațional de aprovizionare cu apă și alimente a navelor maritime (intrat în vigoare la 1.III.1989), în conformitate cu prevederile Convenției nr. 68/1946 a Organizației Internaționale a Muncii (I.L.O.):

a) pentru personalul de pe navele de transport frigorific și de deservire: 20,00 lei și 3 $ S.U.A./om/zi;
b) pentru personalul de pe navele de pescuit oceanic:
 • în activitatea de pescuit și/sau transbordarea producției: 25,00 lei și 3 $ S.U.A./om/zi;
 • în alte activități: 20,00 lei și 3 $ S.U.A./om/zi;
c) pe durata staționării în țară, baremul de hrană pentru toate tipurile de nave va fi de 40 lei/om/zi pe durata serviciului programat la bord, exceptând localnicii în serviciu de 8 ore care vor beneficia de o singură masă la bord;
d) pe timpul serviciului de noapte se acordă hrană suplimentară astfel:
1) nave de pescuit:
 • deservite de Polar, 12,50 lei/om/noapte;
 • nave izolate nedeservite de Polar, 1,50 $ S.U.A./om/noapte;
2) nave transportoare:
 • pentru voiaj planificat 10 lei/om/noapte;
 • peste voiajul planificat 1,00 $/om/noapte;
e) în cazul când navele activează independent și nu se justifică trimiterea de alimente din țară sau când armatorul nu asigură alimentele necesare în lei alocația de hrană va fi de 6 $ S.U.A./om/zi;
f) personalului ambarcat pe navele de pescuit i se acordă, în limita baremului de alocație, 0,200 l vin pe om/zi sau alte băuturi alcoolice în echivalent;
g) pentru navele de transport frigorific și de aprovizionare ce depășesc justificat voiajul planificat în condițiile prevăzute în nota de la pct. A, precum și pentru navele noi ce intră în dotarea flotei din șantierele străine alocația de hrană va fi de 6 $ S.U.A./om/zi;
h) alocația de hrană servește numai pentru aprovizionarea cu alimente necesare pregătirii hranei la bordul navei și nu se poate achita în numerar membrilor echipajului;
i) noul barem de hrană intră în vigoare începând cu data de 20 februarie 1990.
II. Fondul de reprezentare

Cheltuielile de reprezentare ale comandantului pentru fiecare port străin vor fi în următoarele limite:

a) pentru navele de pescuit: 350 lei și 15 $ S.U.A.;
b) pentru navele frigorifice de transport și specializate: 500 lei și 20 $ S.U.A.