autentificare cu OpenID
Hotărâre privind obiectivul de investiții „Lucrări pentru creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție din Centrala Termoelectrică Turceni, inclusiv platforme și spații de depozitare a echipamentelor și utilajelor”
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Lucrări pentru creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție din Centrala Termoelectrică Turceni, inclusiv platforme și spații de depozitare a echipamentelor și utilajelor”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexă.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Lucrări pentru creșterea gradului de utilizare a capacităților de producție în Centrala Termoelectrică Turceni, inclusiv platforme și spații de depozitare a echipamentelor și utilajelor”

1. Beneficiar: Întreprinderea „Electrocentrale” Turceni din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

2. Amplasamentul: Incinta Centralei Termoelectrice Turceni.

3. Necesitatea și oportunitatea: Menținerea în funcțiune a capacităților de producție și mărirea capacității grupurilor termoenergetice, care vor asigura un spor de energie electrică de 900.000 MWh/an față de media produsă pe ultimii trei ani.

4. Indicatorii tehnico-economici:

  • Valoarea totală: 560.000 mii lei
din care:
  • construcții-montaj: 425.000 mii lei
  • Volumul total al importului integral pe relația cliring țări socialiste: 448 mii lei / 28,95 mii ruble
  • Durata de realizare a investiției: 24 luni

5. Factorii de risc: Gradul de protecție antiseismică este 6, conform S.T.A.S. nr. 11100/1977.

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: În cadrul obiectivului sunt cuprinse măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, paza împotriva incendiilor și protecția mediului înconjurător.