autentificare cu OpenID
Lege privind autorizarea garantării unor credite externe contractate de Regia Autonomă de Electricitate „Renel” - București
  • semnat: Președintele Senatului, academician, Alexandru Bîrlădeanu notă
    Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
  • semnat: Președintele Camerei Deputaților, Marțian Dan notă
    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 9 aprilie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

Acte care menționează acest act:

Pentru asigurarea resurselor valutare necesare finalizării lucrărilor, punerii în funcțiune și exploatării inițiale pe o perioadă de 18 luni a Unității nr. 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă,
Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Se autorizează Guvernul României să garanteze, prin Ministerul Economiei și Finanțelor, credite externe în valoare de 410 milioane dolari S.U.A., cu o perioadă de rambursare de 10 ani, contractate de Regia Autonomă de Electricitate „Renel” - București, pentru finalizarea lucrărilor, punerea în funcțiune și exploatarea inițială pe o perioadă de 18 luni a Unității nr. 1 de la Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă.

Art. 2. - Guvernul României va controla modul de executare a lucrărilor de investiții prevăzute la art. 1 și va urmări derularea contractelor de credit, în scopul reducerii cheltuielilor valutare și în lei, cu respectarea termenului de punere în funcțiune și a cerințelor de securitate nucleară.