autentificare cu OpenID
Hotărâre privind numirea adjuncților ministrului sănătății
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Iacob George, Marinescu Bogdan și Dop Radu se numesc în funcția de adjunct al ministrului sănătății.