autentificare cu OpenID
Hotărâre privind procurarea echipamentelor de comunicare - telefax - pentru dotarea primăriilor județene și a municipiului București, precum și a unor ministere și organe centrale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se suplimentează planul de investiții al Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, pe anul 1990, cu suma de 82.500 dolari S.U.A., necesară procurării unui număr de 55 echipamente telefax pentru dotarea primăriilor județene și a municipiului București, precum și a Ministerului Economiei Naționale, Ministerului Finanțelor, Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, Oficiului pentru Administrația Locală, Comisiei Naționale pentru Statistică, Comisiei Naționale de Informatică, Comisiei pentru Administrația Locală a Consiliului Provizoriu de Uniune Națională și Biroului Electoral Central.

Art. 2. - Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor va asigura instalarea și buna funcționare a acestora, atât între primăriile județene, cât și cu organele centrale. De asemenea, va asigura materialele, piesele de schimb, întreținerea, exploatarea și instruirea personalului care folosește această aparatură.

Cheltuielile ocazionate de exploatarea acestor echipamente de comunicare vor fi suportate de primăriile județene și a municipiului București, precum și de organele centrale beneficiare, în baza tarifului aprobat de Guvern, la propunerea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor, Ministerului Economiei Naționale și Ministerului Finanțelor.

Art. 3. - Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor va asigura procurarea, instalarea și punerea în funcțiune a acestor echipamente până la data de 10 aprilie 1990.

Art. 4. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990, la propunerea Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor. De asemenea, se suplimentează planul de import al Ministerului Poștelor și Telecomunicațiilor pe anul 1990 cu suma de 82.500 dolari S.U.A.