autentificare cu OpenID
Hotărâre privind autorizarea Ministerului Culturii să acorde subvenții unor publicații aparținând minorităților naționale
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Culturii să acorde subvenții unor publicații aparținând minorităților naționale conlocuitoare pentru acoperirea pierderilor rezultate din cauza tirajului redus ca urmare a numărului restrâns al cunoscătorilor limbii respective, până la găsirea soluțiilor de rentabilizare a publicației în cauză, cu avizul Ministerului Finanțelor.

Art. 2. - Subvenția se va acorda din excedentele publicațiilor Ministerului Culturii, fără afectarea bugetului statului.

Art. 3. - Ministerul Culturii va informa anual Guvernul asupra modului de aducere la îndeplinire a acestei hotărâri.