autentificare cu OpenID
Hotărâre privind unele măsuri de îmbunătățire a situației economico-financiare în transportul feroviar
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Lucrările de reparații capitale la liniile de căi ferate se finanțează integral din fondurile de investiții, având în vedere că prin caracterul lor sunt lucrări de modernizări importante.

Art. 2. - Tarifele de transport pentru tranzitul de mărfuri și călători în traficul internațional pe rețeaua căilor ferate române se decontează la cursul unic în vigoare.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari, precum și în volumul și structura bugetului de stat pe anul 1990, pe baza propunerilor prezentate de Ministerul Transporturilor.

Art. 4. - Pe data prezentei hotărâri se abrogă orice alte dispoziții contrare.