autentificare cu OpenID
Hotărâre privind plata muncii prestate în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, de către personalul din stațiile de salvare
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Munca prestată în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu salariul tarifar majorat cu 100% pentru întreg personalul care asigură asistența medicală de urgență din stațiile de salvare.

Art. 2. - Se autoriză Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor ca, pe baza documentațiilor privind aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, să ia măsuri pentru a introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economico-financiari pe anul 1990 ai stațiilor de salvare.