autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi din unitățile teritoriale ale Ministerului Justiției
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă numărul maxim de posturi în limita a 4.994, pentru unitățile teritoriale ale Ministerului Justiției.

Art. 2. - Repartizarea posturilor pe unități se face prin ordin al ministrului justiției.

Art. 3. - Ministerul Economiei Naționale și Ministerul Finanțelor vor introduce modificările corespunzătoare în indicatorii economici și financiari pe anul 1990 ai Ministerului Justiției, în conformitate cu prevederile din prezenta hotărâre.