autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Centrala electrică de termoficare Comănești, pe cărbune brun”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții „Centrala electrică de termoficare Comănești, pe cărbune brun”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici din anexa la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Centrala Electrică de Termoficare Comănești, pe cărbune brun”

1. Beneficiar: Întreprinderea „Electrocentrale” Borzești, din cadrul Ministerului Energiei Electrice.

2. Amplasament: În incinta Centralei Electrice de Termoficare Comănești.

3. Necesitatea și oportunitatea: Prin realizarea acestui obiectiv de investiții se va asigura energia termică sub formă de abur și apă fierbinte, pentru consumatorii industriali și urbani din orașele Comănești și Moinești.

4. Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală a investiției: 1.500.000 mii lei
  din care:
  • construcții-montaj: 809.600 mii lei
 • Capacitățile noii investiții:
  • cazane de abur: 3 buc. × 120 t/h
  • turboagregate: 2 buc. × 12 MW
 • Volumul total al importului integral pe relația cliring țări socialiste: 7.500 mii lei / 484 mii ruble
 • Durata de realizare a investiției: 36 luni
 • Producția fizică anuală:
  • energia electrică produsă: 135,15 GWh/an
  • energia electrică livrată: 100 GWh/an
  • energia termică livrată: 489,5 mii Gcal/an
  • apă demineralizată: 60.000 tone/an
 • Consum specific de combustibil pentru:
  • energia electrică livrată: 351 tcc/MWh
  • energia termică livrată: 0,180 tcc/Gcal
 • Locuri de muncă nou create: 262

5. Factori de risc: Gradul de protecție antiseismică a amplasamentului obiectivului de investiții este 7, conform STAS nr. 11100/1977. La dimensionarea clădirii principale, a coșului de fum, a stației de concasare și a benzilor de cărbune, gradul de seismicitate se va mări cu 0,5.

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: În cadrul obiectivului de investiții sunt cuprinse măsuri corespunzătoare privind protecția muncii, paza împotriva incendiilor și protecția mediului înconjurător.