autentificare cu OpenID
Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „Abator nou în municipiul Sibiu, cu fabrică de preparate din carne”
 • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Articol unic. - Se aprobă studiul tehnico-economic și proiectul de execuție pentru obiectivul de investiții „Abator nou în municipiul Sibiu, cu fabrică de preparate din carne”, având o valoare totală de investiții de 576.400 mii lei, din care construcții-montaj 438.000 mii lei.

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții prevăzut la alin. 1 sunt cuprinși în anexa la prezenta hotărâre.


[modificare] Anexă

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții „Abator nou în municipiul Sibiu, cu fabrică de preparate din carne”

1. Beneficiar: Întreprinderea de industrializare a cărnii Sibiu.

2. Amplasament: În perimetrul construibil al municipiului Sibiu, județul Sibiu.

3. Necesitatea și oportunitatea: Capacitatea noului abator va asigura, împreună cu capacitățile similare din municipiul Mediaș și orașul Agnita, necesarul de tăieri de animale și de preparate din carne din județul Sibiu, având în vedere că actualul abator și actuala secție de preparate din carne Sibiu, construite în anul 1914 și, respectiv, în anul 1939, au un grad avansat de uzură fizică și morală, fiind amplasate în zonele centrale ale municipiului Sibiu, supuse sistematizării. Obiectivul de investiții este în curs de execuție din anul 1988.

4. Indicatorii tehnico-economici:

 • Valoarea totală a investiției: 576.400 mii lei
  din care:
  • construcții-montaj: 438.000 mii lei
  • utilaje: 113.130 mii lei
 • Capacitatea:
  • carne și grăsimi: 25.000 tone/an
  • carne tranșată: 20.000 tone/an
  • preparate din carne: 6.000 tone/an
  • preparate culinare (pentru cantina proprie): 2.400 meniuri/zi

5. Valoarea anuală a producției-marfă: 1.081.932 mii lei

 • Cheltuieli la 1.000 lei producție-marfă: 645,9 lei
 • Valoarea acumulărilor anuale (beneficii): 383.104 mii lei
 • Durata:
  • de realizare a investiției: 36 luni
  • de recuperare a investiției din beneficii: 1,8 ani
 • Locuri de muncă nou create: 250

6. Măsuri privind protecția mediului înconjurător: Apele uzate sunt trecute prin separatoare de grăsimi locale la fiecare activitate și preepurate într-o stație din incintă, după care sunt trimise la stația de epurare a municipiului Sibiu.