autentificare cu OpenID
Hotărâre privind reglementarea unor probleme financiar-valutare la Clubul Sportiv „Dinamo” București
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Se autoriză Banca Română de Comerț Exterior pentru a deschide, în evidența sa, un cont de încasări și plăți în valută liber convertibilă, pe numele Clubului Sportiv „Dinamo” București.

Art. 2. - În contul deschis pe numele Clubului Sportiv „Dinamo” București se vor evidenția încasările în valută liber convertibilă realizate din activitatea unităților sportive ale Ministerului de Interne, precum și plățile efectuate pentru îmbunătățirea bazelor sportive, procurarea de aparatură, materiale și echipament pentru instruirea sportivă, achitarea taxelor de înscriere și participare la competițiile sportive internaționale, asigurarea plăților pentru acțiuni ce nu pot fi tratate pe bază de reciprocitate sau cu plata în lei și alte cheltuieli cu activitatea sportivă de performanță.

Art. 3. - Clubul Sportiv „Dinamo” București va împuternici un număr de 3 persoane care să aprobe plățile ce se vor efectua din contul de încasări și plăți în valută liber convertibilă deschis pe numele acestuia.