autentificare cu OpenID
Hotărâre privind înființarea Întreprinderii de Mașini-Unelte Cluj-Napoca
  • semnat: Prim-ministru, Petre Roman

Acte care menționează acest act:

Guvernul României hotărăște:

Art. 1. - Pe data prezentei hotărâri se înființează Întreprinderea de Mașini-Unelte Cluj-Napoca, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj, în subordinea Centralei Industriale de Mașini-Unelte București, de sub îndrumarea și controlul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, având ca obiect de activitate fabricarea de mașini de rectificat, echipamente hidraulice, accesorii și piese de schimb pentru mașini-unelte.

Întreprinderea prevăzută la art. 1 se înființează prin reorganizarea Fabricii de Mașini de Rectificat Cluj-Napoca, care se desființează.

Art. 2. - Întreprinderea de Mașini-Unelte Cluj-Napoca se organizează pe baza gestiunii economico-financiare proprii și cu personalitate juridică, potrivit normelor unitare de structură în vigoare.

Art. 3. - Activul și pasivul stabilite pe baza bilanțului încheiat, împreună cu indicatorii economici și financiari și cu contractele economice încheiate aferente activităților preluate, ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri, trec la întreprinderea înființată potrivit prevederilor art. 1.

Art. 4. - Salariații care trec la Întreprinderea de Mașini-Unelte Cluj-Napoca se consideră transferați în interesul serviciului.

Salariații transferați în interesul serviciului sau trecuți în aceeași unitate în funcții cu niveluri de salarizare mai mici, ca urmare a aplicării prevederilor prezentei hotărâri, beneficiază de drepturile prevăzute de legislația în vigoare.

Art. 5. - Lista unităților din subordinea Centralei Industriale de Mașini-Unelte București se modifică și se completează corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.